Какви са ползите от дизела за отопление?

Днешните отоплителни системи осигуряват чисто, безопасно и екологично решение за ефективно отопление на Вашия дом.  Новите технологии са направили дизелът за отопление един от най-ефективните и ниско емисионни начини, с който да си осигурите топлина, безопасност и комфорт. Изготвени са доклади, доказващи, че пещите, работещи с газьол, са един от най-екологично съобразните варианти. Съществуват редица ползи, свързани с нафтата за отопление на дома, а от Горрел ЕООД споделят кои са те:

  • Дизелът за отопление е рентабилен вариант. Новите постижения в областта на технологиите са направили съвременните отоплителни системи високо ефективни и с ниски емисии. Газьолът за отопление изгаря при 400 градуса по-високи температури от природния газ или електричество. Това означава, че Вашият дом ще се затопли по-бързо и ще изисква по-малко гориво, отколкото ако използвате газови или електрически системи.
  • Ефективността е огромно предимство на нафтата за отопление. Въпреки че първоначалните ниски разходи за инсталиране на електрическа отоплителна система могат да изглеждат привлекателни, годишните оперативни разходи бързо ще надвишат спестените средства. Ще откриете, че със система, работеща с газьол, Вашите разходи могат да станат с 2,5 до 5,5 пъти по-ниски от тези при електричеството. Ефективността на новите дизелови котли обикновено варира от 86% до 87%.
  • Ако използвате дизел за отопление, можете да го съхранявате в собствения си имот. Независимо от спада на температурите и климатичните промени, винаги ще имате достатъчно запас, за да си осигурите топлина, за разлика от клиентите на природен газ. При тях има риск да се окажат без отопление, поради спад в налягането на газовите линии, по време на продължителни студени периоди.
  • Газьолът за отопление е безопасен избор. Правилно монтирани и редовно поддържани, модерните дизелови отоплителни системи са по-безопасни от тези, работещи с природен газ. Дори и да има изтичане, нафтата за отопление не е запалима, докато течовете на природен газ представляват експлозивна смес от въздух и гориво.
  • Системите, работещи с дизел за отопление са много чисти. При правилно регулиране и поддържане не създават никакви сажди, замърсявания или миризми в дома. През последните 20 години съдържанието на сяра в мазута е намалено от над 1% до средно 0,25%.
  • Нафтата произвежда въздух, който е чист за дишане. Въздухът от топлината, произвеждана от петролните пещи, е значително по-чист отколкото при другите видове отоплителни системи.

Дизелът за отопление е екологично чист. Правилно инсталираният резервоар за жилищно отопление не представлява опасност за околната среда или човешкото здраве. Той е биоразградим, нетоксичен и не съдържа доказани агенти, причиняващи рак. Домашните петролни котли произвеждат изключително малко емисии на прахови частици, докато електрическата, въглищната и дървесната топлина са много по-вредни за качеството на въздуха.