Дизелови горива – кои са най-търсените на българския пазар

дизел

Качеството на дизеловите горива през последните години доста се повиши. Това се дължи на различни директиви, които са насочени към опазването на околната среда. Освен, че с подобряването на свойствата дизела намалява освобождаването на вредни емисии при изгарянето си то в усъвършенстваните си версии е много по-ефективен и за превозните средства, тъй като пази двигателите от замърсявания и чести ремонти. EN 580 е новия стандарт, който си прилага в Евозоната, като целта е да се използват други източници освен нефт за производството на гориво. Представяме някои видове дизелово гориво от Горрел – утвърден търговец и доставчик на висококачествени ресурси на българския пазар.

Биодизел

биодизел

Това е продукт, който съдържа ниски нива на сяра. Това от своя страна е много добра възможност за намаляването на киселинните дъждове, които се предизвикват от чистия не обогатен нефтен продукт. Идеята на биодизела е да намали вредните освобождавани емисии в атмосферата. Предназначението му е най-вече като гориво за моторни превозни средства, които заемат най-голям дял от консуматорите.

Предлагания биодизел от Горрел е 6 %, което означава, че количеството биокомпонент е с минимална стойност 6 % от общото количество суровина. Целта на наложените европейски норми е да се повиши това число и съвсем скоро то да бъде 10 %. Наред с особените предимства за околната среда други съществени плюсове са и в това, че се удължава живота на мотора.

За отопление

Въпреки, че все по-рядко се използва нафта за отоплението има такива инсталации на държавни институции, които могат да работят единствено с такъв вид гориво. С повишаването на акциза на газьола за отопление все по-голям отлив на клиенти отчитат от Горрел по отношение на използване на този източник за топлина. Предвид иновативните биогорива и възобновяеми енергийни източници е факт, че има защо да се наблюдава преориентиране към по-екологичните ресурси.

За земеделска техника

Селското стопанство е сектор, който доста трудно оцелява. А това показва, че за да се използват машини и съоръжения е необходимо да се предложи добра цена. Дизеловото гориво, което се предлага от Горрел за земеделието е с по-ниско качество от това за масовите автомобили, тъй като не е обогатено с био компонент. Но пък така се постига по-ниска цена, която реално удовлетворява потреителите.