Нужна ли ви е категория С+Е за намирането на добре платена работа в София?

Шофьорски курс СЕ

Не малко хора са приели шофирането като своя професия. Транспортирането на стоки и товари е сектор, който е много добре развит у нас. А наличието на много логистични складове на утвърдени търговски фирми в София е причина да се търсят опитни професионалисти, които да притежават нужната квалификация като водачи на тежкотоварни автомобили. Категорията С е почти задължителна за онези, които желаят да работят в тази сфера. Но не са малко работодателите, които разширяват своя потенциал и търсят методи за намаляването на транспортните разходи. За целта се използват товарни камиони с ремаркета, но тук има изискване водачите да разполагат не са с категория С, но също така и допълнителната абревиатура Е.категория СЕ

Ако имате придобита С категория, но искате да заработвате повече пари и да се усъвършенствате като водач на товарен автомобил в София – категория c + e е най-правилното решение. Преди да се отправите към автошколите за да запишете такъв шофьорски курс е добре да се информирате за основните условия за записване на такъв вид обучение. критериите са ясни – задължително е да разполагате с К категория. Има обаче още едно условие за минимален стаж като водач на такъв автомобил. Изисква се да докажете, че имате минимум една година стаж зад волана на тежкотоварното превозно средство. А това най-лесно се представя със свидетелството ви за правоуправление, в което е отбелязано кога сте придобили тази категория. Има и възрастово ограничение – лица под 21 години нямат право да управляват тежкотоварен автомобил с прикачено ремарке.

Обучението, което се предлага от автошколите в София за придобиването на категория С+Е се отнася за тежкотоварни превозни средства с прикачени ремаркета. Шофьорския курс преминава през два етапа – теория и практика. Независимо от това, че сте преминали курс от категория С и сте наясно с правилата за правоуправление на тежкотоварни автомобили, имайте предвид, че се изискват минимум 7 учебни часа по теория, които да разяснят на курсистите основните правила и безопасност при управлението на удълженото превозно средство. както при всеки друг курс и тук при категория С+Е подлежите на изпит. След успешното полагане пред комисията в София преминавате към модул практика или още известен като кормуване. Часовете тук са 16 и първата част е за усвояването на фигури на подходящ полигон, а следващите часове се използват за интензивни градски условия. Трудно бихте се промушили в кварталите в София с камион с ремарке, така че инструктора ви ще се погрижи да използвате максимално безопасен маршрут. След преминаването и на този модул курсистите подлежат на изпит, следващ схемата на обучение в практическия план.