Неволи с водопроводни щрангове – как да решите проблема

щрангове ремонт

Щранговете са едни от най-сложните за ремонт ВиК елементи. Специфичното при тях е това, че се намират на трудно достъпни места. Особеностите на такива ремонти реално налагат домакинствата да се свързват единствено и само с квалифицирани фирми и екипи от съответния район по местоположение на сградата или имота, които са строго ориентирани към отстраняване на аварии, касаещи именно този вид циркулационни тръби. За домакинствата, обитаващи стари жилищни сгради в София днес ще дадем малко ориентири спрямо това как да се търсят и наемат фирми, които могат да извършат качествен ремонт, придружен с гаранции по водопроводните щрангове.

Имат ли нужда щранговете от ремонт

Ако и вие се чудите каква е ролята на щранговете и какво им е толкова специалното то сега ще ви разкрием спецификата на тези тръби и тяхната важност. Изключително специфична е структурата на една водопроводна инсталация. Тя включва в своя обхват редица елементи, по които водата следва зададения ѝ път. Щранговете са онези циркулационни тръби, п които водата тече за да достигне до вашето жилище и това на съседите ви. Видовете щрангове, които има във всяка една сграда са:

  • Вертикални;
  • Хоризонтални.

В зависимост от това дали ролята им е насочена за достигане на водата до различните етажи или пък се осигурява достъп на водния ресурс до вашия дом се разграничават тези два вида щрангове. От своя страна това са елементи, които се състоят от три тръби – за студена, топла вода и тръба за циркулация. Изключителна сигурност и надеждност – такъв е принципа на работа на щранговете в жилищните и нежилищните сгради.

След като ви запознахме накратко с принципа на действие и роля на тези важни елементи то идва време да отговорим и на въпроса дали се нуждаят щранговете от ремонт и защо. Момента на истината настъпва тогава, когато установите, че в сградата в София, в която живеете зачестяват авариите и течовете. Независимо дали са по общите части  или са само при някои от апартаментите то това е ясен повод и причина да се заемете с откриването на водопроводчици, които могат да извършат ремонти по щрангове София. Акцентираме върху района, защото в противен случай не само ще платите за самата услуга и извършен ремонт, но ще ви бъдат начислени и допълнителни транспортни такси. Правилото гласи, че ако имате проблем с щранг в имот в София, то наемате водопроводен екип от същия район на действие.

Сложен ли е ремонта на щранговете

Няма да ви спестим това, че наистина ремонтите отнасящи се до щранговете са едни от най-сложните и специфичните. Именно поради това и не всяка ВиК фирма от София от водопроводния бранш може да се ангажира с провеждането на такива мероприятия.ремонти планиране

Провеждането и изпълнението на ремонтното действие се извършва при строги правила, при които се вземат предвид както етажността на сградата така и типа на възникналата авария. Екипите от София, които са строго ориентирани в ремонтирането на такива вертикални и хоризонтални щрангове са напълно наясно с това, че потребителите очакват от тях максимална отговорност и влагане на усилия, които напълно да отговорят на техните нужди спрямо използването на вече ремонтираните щрангове максимално дълго във времето. Именно поради това следва да ви запознаем с главните етапи, които се отнасят за частичната или цялостна подмяна на вертикални и хоризонтални щрангове по жилищни и нежилищни сгради в София:

  • Оглед и анализиране на моментното състояние на щранговете в сградата;
  • Съставяне на план за действие спрямо дефектите по инсталацията;
  • Демонтиране на тръби/щрангове, които не са годни за използване;
  • Монтиране на утвърдени като качество щрангове;
  • Стабилизиране на новите щрангове и укрепване към стени, тавани или други опори;
  • Провеждане на тест за правилно функциониране;
  • Поставяне на изолация за тръби в уязвимите зони.

Качеството на услугата, която ще ви предложат доказани екипи от София е безкомпромисно. Винаги изисквайте договор с ясно описани условия, срокове и цени. Така при необходимост можете да защитите правата си като потребител.