Видове култиватори от MASS в помощ на стопаните

култиватор

Много от земеделските стопани разчитат на култиваторите за да заравнят терените и да отстранят упоритата плевел. Но всъщност процесите на култивиране се оказват изключително ключови в сферата на почвените обработки, защото наистина са в състояние в максимална степен да подпомогнат подобряването качествата на почвата и да я подготвят за предстоящото за засяване. С многообразните видове култиватори MASS ще ви запознаем днес и то с оглед на това, че това са едни от най-достъпните решения, отговарящи на изискването за супер съотношение между цена и качество.

Добрите култиватори в помощ на стопаните

Земеделието е от секторите, които се нуждаят от множество усилия за поддържане на техническото състояние на почвата. Добрите земеделски практики са термин, който означава, че като стопанин се грижите подобаващо за отглежданите култури. А как без качествен прикачен инвентар бихте стигнали високи резултати, конкурентни и добри идобиви? Разбира се, арсенала от решения ви очаква точно тук и то с помощта на производител успял да се утвърди в световен мащаб.

MASS представя четири вида наистина уникални култиватори:Култиватор стърнищен с пружина

  • КУЛТИВАТОР “S”

Най-широко разпространен поради своята универсалност на агротехническите обработки. Дълготрайната и здрава рама на култиватора позволява да се третират почви с разнообразни технически показатели, а S – образната му форма спомага за обработка на максимално широк диапазон. Използва се както при обработки преди засяване на зърнено-житни посеви така и за трайни насаждения;

  • Стърнищен култиватор

Разместването на остатъците от стърнището е важен процес, който подпомага обогатяването на почвата от процесите на гниене на растителните остатъци. С помощта на стърнищния култиватор стопаните определено успяват да елиминират плевелите, за разнесат из стърнището остатъците от посевите и за разрохкат максимално почвата, така че да спомогнат за естествените процеси на обогатяване;

  • За лавандула

Това многогодишно растение заема осолено голяма роля както в производството на козметични продукти така и във фармацевтичната промишленост. Все повече фермери отглеждат лавандула, тъй като интереса към нейното изкупуване много висок. Това обаче възлага отговорността да се разшири обема на качеството на обработките с цел много високи добиви.

С култиваторите MASS пестите време, усилия и контролирате разходите за обработващите процеси.